Om Applied Logistics Sweden AB

Vårt jobb är att hjälpa företag till framgångsrik informationshantering i sina affärs- och verksamhetsprocesser. Detta innebär att vi ser till att information snabbt kan samlas in på ett säkert sätt och spridas till rätt användare vid rätt tidpunkt.

 

Vi bistår dagligen företag med produkter, idéer och koncept för informationshantering främst inom områdena logistik, Auto ID och mobila applikationer.

 

Vi gillar att samarbeta. Genom vårt nätverk av duktiga leverantörer ser vi till att varje projekt får rätt utrustning. Tillsammans ser vi till att din information når fram till rätt användare på ett säkert sätt vid rätt tidpunkt.

 

Vi kallar detta för informationslogistik.

© 2009-2017 Applied Logistics Sweden AB.