Kärna-Bobin 25 mm

Välj etikettmaterial DirekTermo ( DT ) eller TermoTransfer ( TT ) för de etiketter ni söker.

DirektTermo ( DT ) är ett etikett material som ger tryck då skrivarens skrivhuvud värmer direkt på etikettmaterialet. Med denna typ av etiketter krävs inget färgband i skrivaren. DirektTermo används med fördel då man har behov av en etikett vars livslängd inte är länger än maximalt 12 månader och som inte utsätts för miljöpåverkan i form av kemikalier, nötning eller hög temperatur. Vanliga användningsområden är exemplevis olika typer av adressetiketter och märkning av livsmedel som inte lagras under längre perioder.

TermoTransfer ( TT ) är ett etikettmaterial som inte är värmekänsligt utan där trycket skapas genom att ett färgband i skrivaren värms av skrivhuvudet och i sin tur ger tryck på etikettmaterialet. TermoTransfer etiketter finns i pappersmaterial såväl som i olika syntetmaterial beroende på användningsområden. En etikett utskriven med TermoTransfer teknik ger ett mer permanent tryck jämfört med en DirektTermo etikett. Beroende på etikettmaterialet kan den vara motståndskraftig mot olika typer av kemikalier, tåla nötning och höga temperaturer. Termotransfer etiketter används exempelvis för produktmärkning, serienummermärkning, märkning av produkter som utsätts för solljus, väder och vind samt ska lagras under längre tid.

© 2009-2017 Applied Logistics Sweden AB.