RMA

Observera att det åligger er som kund att tillse att eventuella konfigureringar och inställningar på produkter som sänds in till service kan återställas av er efter retur. Detta gäller också data, installerade program och eventuella licenser som finns på produkten. För insänd ej reparerbar / reparerad produkt kan en avgift komma att debiteras för att täcka kostnad för administration och undersökning.

© 2009-2017 Applied Logistics Sweden AB.